Blog Mẹo bán hàng Tăng độ hiển thị trên Shopee với tính năng đẩy sản phẩm tự động

Tăng độ hiển thị trên Shopee với tính năng đẩy sản phẩm tự động

Nam Giao 22/04/2022 06:32

Tính năng đẩy sản phẩm tự động hỗ trợ sàn Shopee
Thay vì cách làm thủ công cứ 4 tiếng đẩy sản phẩm một lần trên Kênh người bán ở Shopee, nay bạn có thể sử dụng tính năng đẩy sản phẩm hoàn toàn tự động và miễn phí của BigSeller. Với tính năng đẩy sản phẩm tự động của BigSeller, bạn có thể thêm vào 30 sản phẩm và luân phiên đẩy sản phẩm tự động, mỗi 4 tiếng sẽ tự động đẩy 5 sản phẩm một lần, liên tục đến thời điểm nào tùy vào các nhà bán hàng.