Blog ขายของออนไลน์ การวิเคราะห์หมวดหมู่สินค้าขายดีบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหลักในปัจจุบัน

การวิเคราะห์หมวดหมู่สินค้าขายดีบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหลักในปัจจุบัน

Khun Big 04 เม.ย. 2024 03:22

การใช้ฟังก์ชันการดึงสินค้า(สรุป)
สามารถดึงสินค้าจากร้านคนอื่นเข้ามาในระบบ BigSeller และนำเข้ากล่องร่างร้านค้าของตนเอง หลังจากนั้นแก้ไขข้อมูลสินค้าและเผยแพร่ในร้านค้าของตนเอง