Blog Quản lý kinh doanh Tiếp thị sản phẩm hiệu quả hơn với watermark

Tiếp thị sản phẩm hiệu quả hơn với watermark

BigSeller Huong 20/11/2022 15:46

Khung ảnh tiếp thị, mẫu khung ảnh
Tính năng Khung ảnh tiếp thị hỗ trợ sàn Lazada và Shopee giúp bạn tiếp cận khách hàng nhiều hơn cũng như quảng bá thương hiệu nhanh, chuẩn, đúng người nhất thông qua các thông điệp được in lên sản phẩm như tên gian hàng, thương hiệu, giá cả, chương trình sale, logo sản phẩm,...