ประโยชน์:การใช้ฟีเจอร์คัดลอกทั้งร้าน คุณสามารถคลิกเดียวคัดลอกสินค้าทั้งหมดจากร้านค้า A ไปทีร้านค้า B ได้ค่ะ

ขั้นตอนแรก คลิกสินค้า> คลิกคัดลอกรายการ> คลิกคัดลอกทั้งร้าน 

ขั้นตอนที่สอง เลือกสถานะสินค้าในร้านค้าที่คุณอยากคัดลอก >เลือกแพรตฟอร์มและร้านค้าเป้าหมาย> เลือกคัดลอกหรือข้ามสินค้าซ้ำ>เช็คข้อมูลถูกต้องก็คลิกยืนยัน

ความสนใจ

ถ้าคุณใช้ฟีเจอร์คัดลอกทั้งร้าน หลังจากคลิกยืนยัน ระบบจะคัดลอกสินค้าทั้งหมดจากแหล่งร้านค้าไปที่ร้านค้าเป้าหมาย