ระบบรองรับดึงสินค้า JD Center และเผยแพร่ถึง shopee Lazada แล้วค่ะ

ก่อนใช้ฟังก์ชันการดึงสินค้า โปรดติดตั้งคู่มือการดึงสินค้า BigSeller

วิธีการใช้

คุณสามารถเลือกดึงสินค้าเดียวในหน้าปก หน้ากิจกรรม หน้าร้านค้า หน้าผลการค้นหาและหน้ารายละเอียดสินค้า

ขั้นตอนต่อไปนี้ใช้หน้าผลการค้นหาเป็นตัวอย่าง

เปิดหน้าปกของ JD Center > ค้นหาสินค้า> คลิก Scrape to BigSeller  เพื่อดึงสินค้าเ คุณสามารถดูสินค้าที่ดึงได้ในรายการคัดลอกสินค้าค่ะ