ในรายการกำลังดำเนินการ คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นสแกนและจัดส่ง พอสแกนสำเร็จ พัสดุจะถูกย้ายไปรายการ รอรับสินค้า โดยอัตโนมัติ

 

เมื่อคุณใช้สแกนปืนไปแสกนบาร์โค้ดบนใบปะหน้าพัสดุ ในระบบจะตรวจสอบสถานะแพลตฟอร์มของคำสั่งซื้อว่าจะมีคำสั่งศื้อซ้ำกันหรือเปล่าค่ะ หากสถานะแพลตฟอร์มของคำสั่งซื้อคือผู้ซื้อยกเลิก/ยกเลิกหรือมีคำสั่งซื้อซ้ำกัน ระบบจะรายงานข้อผิดพลาดเพื่อเตือนคุณ