I. Giới thiệu về chức năng quét giao hàng

Trong danh sách 【Chờ in】, bạn có thể sử dụng chức năng quét giao hàng. Khi quét thành công, bưu kiện sẽ tự động chuyển sang danh sách 【Chờ lấy hàng】.

Khi bạn sử dụng máy quét mã vạch đê quét mã vạch trên phiếu giao hàng, Hệ thống sẽ kiểm soát trạng thái nền tảng của đơn hàng này và kiểm soát có đơn hàng trùng lặp hay không, nếu trạng thái nề tảng của đơn hàng là người mua đăng ký hủy bỏ/đã hủy hoặc có đơn hàng trùng lặp, hệ thống sẽ báo lỗi để nhắc nhở bạn.
II. Cách sử dụng chức năng quét giao hàng
Bước thứ 1: Liên kết máy quét mã vạch đến máy tính của bạn, chuyển đổi phương thức nhập thành [EN].
Bước thứ 2: Vào danh sách【Chờ in】>tích chọn Quét giao hàng >chọn vận chuyển (không bắt buộc) > dụng máy quét mã vạch quét mã vận đơn hoặc số bưu kiện trên phiếu giao hàng.


Lưu lý: Lần đầu tiên sử dụng chức năng, bạn phải cài đặt số lần quét theo nhu cầu của bạn. Chọn quét một lần có nghĩa là chỉ cần quét một lần, đơn hàng sẽ tự đông chuyển sang 【Chờ lấy hàng】, chọn quét hai lần có nghĩa là cần quét hai lần, lần thứ 1 để xác nhận thông tin bưu kiện, khi quét lần thứ 2 đơn hàng mới tự động chuyển sang 【Chờ lấy hàng】.


 Tìm hiểu cách chi tiết thêm nhóm vận chuyển tại đây