โอนสินค้าเข้าคลังคือการโอนสินค้าระหว่างคลัง ใช้ฟังค์ชั่นการโอนสินค้าเข้าคลังของ BigSeller สามารถเอาสินค้าจากคลังหนึ่งโอนไปอีกคลังหนึ่ง และบันทึก stock-in กับ stock-out

วิธีใช้ฟังก์ชั่นการโอนสินค้าเข้าคลัง