หลักการสถิติ :ข้อมูลคำสั่งซื้อในวันเดียวกันนั้นต้องรอวันถัดไปถึงจะเช็คดูได้

สถิติ:

แพลตฟอร์ม Shopee:คำสั่งซื้อแบบ COD ตามเวลาการสั่งซื้อ คำสั่งซื้อแบบ Pre Paid ตามเวลาชำระเงิน

แพลตฟอร์มอื่น:ตามเวลาคำสั่งซื้อ

แพลตฟอร์มที่รองรับ :Lazada、Shopee、JD.
 

การแนะนำฟิลด์

ยอดขาย:ยอดขายคำสั่งซื้อทั้งหมด ( รวมค่าขนส่งกับค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมแพลตฟอร์ม รวมคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกหลังจากชำระเงินและคำสั่งซื้อที่ถูกคืนเงิน ไม่รวมคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกที่ยังไม่ชำระเงิน)

คำสั่งซื้อ:จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมด(รวมคำสั่งซื้อที่ยกเลิกหลังจากชำระเงินและคำสั่งซื้อที่ได้รับคืนเงิน)

ลูกค้า:จำนวนลูกค้าทั้งหมดที่มีคำสั่งซื้อสั่งซื้อ จะนับตามIDที่ผู้ซื้อ ( หากมีคำสั่งซื้อสองรายการแต่ใช้ ID เดียวกัน ระบบจะนับเป็นลูกค้าคนเดียว)

ยอดขายเฉลี่ยต่อลูกค้า:ยอดสินค้าเฉลี่ยที่ลูกค้าซื้อ(ยอดขาย/ลูกค้า)

คำสั่งซื้อที่ยกเลิก:จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดที่ชำระเงินแล้วแต่ถูกยกเลิก

คำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้วแต่ยกเลิกจะรวมเข้าในรายการยอดขายและคำสั่งซื้อด้วย

ยอดเงินยกเลิกคำสั่งซื้อ:ยอดเงินของคำสั่งซื้อที่ชำระเงินแล้วแต่ถูกยกเลิก

การคืนเงิน จำนวนคำสั่งซื้อที่คืนงิน คืนเงินลูกค้า:

จะนับวันที่ถูกคืนเงิน ( แช่ คำสั่งซื้อนี้ชำระเงินในสักวันหนึ่งของปีที่แล้วแต่ขอคืนเงินในวันนี้จะนับข้อมูลเข้าวันนี้ค่ะ)

หมายเหตุ:

1.ในขณะนี้นับสถิติการคืนเงินรองรับเฉพราะแพลตฟอร์ม Shopee กับ Lazada เท่านั้น

2.คำสั่งซื้อที่มีการคืนเงินบางส่วนจะนับเข้าจำนวนคำสั่งซื้อที่มีการคืนเงินและนับเข้าจำนวนเงินคืนด้วย จำนวนเงินคืนจะสถิติเฉพราะสินค้าชิ้นนั้นที่ถูกคืน