Click vào icon và bấm để xóa.

Chú ý ! Sau khi hủy liên kết gian hàng, chỉ dữ liệu của gian hàng trong BigSeller sẽ bị xóa và dữ liệu trong seller center sẽ không bị ảnh hưởng.