Click vào kết nối gian hàng> click vào icon kết nối lại.