ขั้นตอนแรก

ดาวน์โหลดเบราว์เซอร์ Kiwi บนโทรศัพท์มือถือของคุณ อย่าลืมใช้เบราว์เซอร์ Kiwi เบราว์เซอร์ Kiw เบราว์เซอร์ Kiwi
 

ขั้นตอนที่สอง 

เปิดเบราว์เซอร์ Kiwi > ค้าหา bigseller.com > เข้าสู่บัญชีของคุณ
 

ขั้นตอนที่สาม

เปิดหน้าติดตั้งคู่มือดึงสินค้าและกดดาวน์โหลดในเบราว์เซอร์ Kiwi


ขั้นตอนที่สี่

เข้าสู่แพลตฟอร์มที่อยากดึงสินค้า>เปิด ไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อป
 

ขั้นตอนที่ห้า

ดึงสินค้า คุณสามารถเลือกดึงสินค้าเดียวหรือดึงสินค้าหลายรายการ 

ข้อสังเก็ต

ดึงสินค้าเดียวต้องเข้าหน้ารายละเอียดสินค้า คลิกปุ่ม Scrape to BigSeller