Nếu tài khoản BigSeller của bạn kết nối với gian hàng không thuộc về bạn và chủ shop của tài khoản gian hàng đã cung cấp cho chúng tôi đơn khiếu nại. Tài khoản BigSeller của bạn sẽ bị tạm ngưng, vui lòng liên hệ với chăm sóc khách hàng của chúng tôi trong vòng 7 ngày. Nếu quá thời hạn này, tài khoản BigSeller của bạn sẽ bị đóng băng vĩnh viễn.