Người dùng tài khoản chính có thể thay đổi mật khẩu của tài khoản phụ. Bước thao tác như sau:

Click vào Cài đặt> Cài đặt phân quyền> Tài khoản phụ> Click vào icon thay đổi mật khẩu> Nhập mật khẩu mới