BigSeller giúp bạn quản lý sàn thương mại điện tử đa kênh trong một hệ thống. Bạn có thể quản lý sản phẩm và xử lý đơn hàng của các sàn thương mại điện tử khác nhau trên BigSeller.

Tất cả các tính năng sẽ được cung cấp miễn phí cho bạn.