Cách thứ nhất: trên trang hướng dẫn kết nối để tiến hành cấp quyền
 

Bước thứ nhất: đăng nhập Bigseller

Bước thứ 2: Chọn Lazada> điền tên nick gian hàng> nhấp vào kết nối gian hàng, bạn sẽ vào trang kết nối Lazada

Bước thứ 3: Chọn Việt Nam> nhập vào email và mật khẩu Lazada của bạn> nhấp vào Submit  

Cách thứ 2: trên trang kết nối gian hàng để tiến hành cấp quyền

Bước thứ nhất: đăng nhập Bigseller

Bước thứ 2: kết nối gian hàng> thêm gian hàng> điền tên nick gian hàng> nhấp vào kết nối, bạn sẽ vào trang kết nối LazadaBước thứ 3: Chọn Việt Nam> nhập vào email và mật khẩu Lazada của bạn> nhấp vào Submit