Bước đầu tiên: vào trang chỉnh sửa sản phẩm của Lazada

Bước thứ 2: Bước thứ 3:
cài đặt giá khuyến mãi và ngày khuyến mãi> nhấp vào đồng ý