Hiện tại chúng tôi không hỗ trợ xoá sản phẩn đã đăng lên gian hàng. (bao gồm sản phẩm còn hàng, hết hàng, cấm bán và ẩn)

Nếu click vào nút xoá chỉ có thể xoá sản phẩm trên Bigseller thôi, nhưng thao tác này sẽ không ảnh hưởng đến sản phẩm trên gian hàng.