Bước thứ nhất: chọn sản phẩm cần chỉnh sửa hàng loạt> click vào chỉnh sửa hàng loạt, bạn sẽ vào trang ghép nối danh mụcBước thứ 2: Tiến hành ghép nối danh mục> chọn danh mục Shopee và điền vào các thuộc tính bắt buộc> nhấp vào lưu & tiếp theo, vào trang chỉnh sửa hàng loạt

Bước thứ 3: nhấp vào tab trong ảnh có thể tiến hành chỉnh sửa hàng loạt, cũng có thể click thông tin sản phẩm để chỉnh sửa từng một. Sau khi chỉnh sửa xong nhấp vào lưu