Trước khi thêm khung ảnh cho hình ảnh sản phẩm, vui lòng tạo một mẫu khung ảnh trước. 

Làm thế nào để tạo mẫu khung ảnh? 

Bạn có thể thêm khung ảnh trên trang chỉnh sửa sản phẩm, bạn cũng có thể thêm khung ảnh hàng loạt. Vui lòng xem các bước thao tác cụ thể bên dưới.


Cách thứ nhất: thêm khung ảnh trên trang chỉnh sửa sản phẩm


Cách này hỗ trợ Shopee, Lazada.

Lưu ý: trước khi chỉnh sửa hình ảnh của một sản phẩm online, vui lòng ấn vào thanh đồng bộ sản phẩm để cập nhật thông tin sản phẩm mới nhất. 

Bước 1:

Ấn vào chỉnh sửa 

Bước 2:

Ấn vào thêm khung ảnh> chọn chỉ sửa ảnh bìa hoặc áp dụng cho tất cả các hình ảnh> chọn mẫu khung ảnh
Cách thứ 2: thêm hàng loạt khung ảnh (cho sản phẩm trong hộp nháp)

Cách này hỗ trợ Shopee, Lazada.

Vào hộp nháp> chọn gian hàng> chọn sản phẩm> ấn vào thao tác hàng loạt> ấn vào thêm khung ảnhCách thêm hàng loạt khung ảnh cho sản phẩm trong danh sách tải lên thất bại cũng giống cách trên này.  (Cách này hỗ trợ Shopee và Lazada)

 

Bước 2: 

Chọn mẫu khung ảnh 


Cách thứ 3: thêm hàng loạt khung ảnh (cho sản phẩm online)

Cách này chỉ hỗ trợ Shopee.


Bước 1: 

Vào sản phẩm online> chọn gian hàng> chọn sản phẩm> ấn vào thao tác hàng loạt> ấn vào thêm khung ảnh 

Bước 2: 

Chọn mẫu khung ảnh