Chức năng tồn kho của BigSeller có thể giúp bạn quản lý tồn kho hiệu quả hơn.

Khi bạn bán cùng một sản phẩm ở nhiều gian hàng (nền tảng) cùng một lúc, bạn có thể xem và quản lý tồn kho thực tế của mình qua chức năng tồn kho của BigSeller.