ท่านสามารถสร้างเทมเพลตลายน้ำได้สูงสุด 5 เทมเพลต

ขั้นตอนที่ 1: สินค้า> เทมเพลตลายน้ำขั้นตอนที่ 2: คลิก + เพิ่มเทมเพลต


ขั้นตอนที่ 3: เรียบเรียงข้อมูลเทมเพลต