ตอนนี้คุณสามารถแก้ไขในรายการกล่องร่าง ล้มเหลวได้ค่ะ

ขั้นตอนที่หนึ่ง: เลือกสินค้าที่อยากแก้ไขเป้นชุด > คลิก ดำเนินการเป็นชุดขั้นตอนที่สอง:ใส่คู่หมวดหมูและข้อมูลที่ต้องการ คลิกยืนยัน