ขั้นตอนแรก:เข้าไปหน้าแก้ไขสินค้า คลิก ข้อมูลการขาย หา SKU, สต็อกและราคาขั้นตอนที่สอง: คลิก เลือกโปรโมชั่น เลือกโปรโมชั่นหนึ่งค่ะขั้นตอนที่สาม: ป้อนจำกัดการซื้อและราคาโปรโมชั่นขั้นตอนที่สี่: แก้ไขเรียบร้อยแล้ว คลิก บันทึก&เผยแพร่


 

ข้อสังเกต

  1. ถ้าไม่มีโปรโมชั่นให้เลือก โปรดไปSeller Centerสร้างโปรโมชั่นหนึ่งค่ะ
  2. ถ้าโปรโมชั่นที่แสดงโดย Bigseller ไม่สอดคล้องกับSeller Center โปรดคลิกปุ่มซิงค์ ระบบจะซิงค์โดยอัตโนมัติ
  3. แสดงเฉพาะราคาของโปรโมชั่นกำลังดำนเนินการ