ขั้นตอนแรก:เข้าไปหน้าแก้ไขสินค้า

ขั้นตอนที่สอง: คลิกไอคอนขั้นตอนที่สาม:ตั้งค่าราคาพิเศษและระยะเวลาโปรโมชั่น > คลิก ยืนยัน