ขั้นตอนที่ 1

ไปที่ สินค้า > คัดลอกรายการ> คลิกที่แพลตฟอร์มที่คุณต้องการคัดลอก และสินค้าที่ใช้งานอยู่ของแพลตฟอร์มที่เลือกจะปรากฏขึ้น

 

ขั้นตอนที่ 2

เลือกสินค้าทั้งหมดหรือเพียงหลายสินค้า> คลิกที่นำเข้าสู่ร้านค้า> เลือก Lazada

ขั้นตอนที่ 3

 

เลือกร้านค้าที่คุณต้องการคัดลอกไป> คลิกที่นำเข้า

ขั้นตอนที่ 4

1)ไปที่กล่องร่าง> แก้ไขข้อมูลสินค้าเป็นชุดในรายการกล่องร่าง
2)หากสินค้าถูกคัดลอกหรือคัดลอกมาจากแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน คุณจะต้องจับคู่หมวดหมู่และตัวเลือกสินค้าเพื่อรับข้อมูลที่คัดลอกมาเพิ่มเติม (ราคาตัวแปร คลังสินค้าฯลฯ )

จับคู่หมวดหมู่แก่อนแล้วคลิกบันทึกและต่อไป


3)เลือกข้อมูลที่คุณต้องการแก้ไข


4)คลิกที่เนื้อหาตารางเพื่อแก้ไขข้อมูลสำหรับแต่ละสินค้าหรือคุณสามารถคลิกที่ปุ่มแก้ไขด้านล่างเพื่อแก้ไขจำนวนมาก อย่าลืมคลิกบันทึกในตอนท้าย

ขั้นตอนที่ 5  โปรดอย่าลืมเลือกสินค้าและคลิกเผยแพร่หากคุณต้องการอัปโหลดไปยังร้านค้า