Bước đầu tiên: Nhấp vào biểu tượng này, vào trang chị tiết đơn hàng

Bước thứ hai: Vận chuyển>Chỉnh sửa>Sửa đổi địa chỉ & thời gian pickup theo nhu cầu>Nhấp vào Lưu