Đơn hàng của bạn có trạng thái sau trên BigSeller:

Chờ xử lý——bao gồm tất cả các đơn hàng mới chưa được xử lý trên BigSeller của mỗi gian hàng.

Chờ in——bao gồm tất cả các đơn hàng đã xin mã vận đơn và đang chờ giao hàng.

Đang giao hàng——bao gồm tất cả các đơn hàng đã giao hàng thủ công, vận chuyển đã nhận hàng và quét hoặc đã giao thành công cho khách hàng đều là đơn hàng đang giao hàng.

Tạm giữ——bao gồm tất cả các đơn hàng đã tạm giữ thủ công.