Những nhà vận chuyển có thể cài đặt hình thức giao hàng: Những nhà vận chuyển có gồm hình thức giao hàng Pickup & Dropoff.


Cách thứ nhất: Cài đặt trong mục cài đặt


Bước thứ nhất: Cài đặt>Cài đặt vận chuyển>nhấp vào biểu tưởngBước thứ 3:
Chọn hình thức giao hàng


 

Cài đặt này chỉ áp dụng cho các đơn hàng mới được đồng bộ tiếp theo, nếu muốn sửa đổi hình thức giao hàng cho đơn hàng hiện hành, vui lòng tham khảo cách thứ hai.


Cách thứ 2: Cài đặt trong mục đơn hàng


Bước thứ nhất: Nhấp vào biểu tưởng


Bước thứ hai: Chọn hình thức giao hàng