Những đơn hàng có thể in phiếu giao hàng cả ở trạng thái chờ in lẫn đang giao hàng.


Bước đầu tiên: Lọc đơn hàng theo gian hàng>Sau đó lọc ra những đơn hàng cùng một nhà vận chuyển theo phương thức vận chuyểnBước thứ 2: Chọn đơn hàng>Thao tác hàng loạt>chọn In phiếu giao hàng, hệ thống sẽ tự động tạo phiếu giao hàng cho những đơn hàng đã chọnBước thứ 3:
Sau khi xác nhận đã in thành công, trở về trang BigSeller, nhấp vào Đánh dấu đã in