ระบบ BigSeller จะซิงค์คำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติทุกๆ 30 นาที คลิกซิงค์คำสั่งด้วยมือสามารถซิงค์คำสั่งซื้อแบบเรียลไทม์

ข้อสังเกต

หลังจากการเชื่อมต่อร้านค้าหมดอายุ ระบบจะไม่สามารถซิงค์คำสั่งซื้อของร้านค้า คุญสามารถซิงค์ได้หลังจากการอนุญาตเชื่อมต่ออีกครั้ง