เอกสารนี้แนะนำขั้นตอนทั่วไปของการดำเนินคำสั่งซื้อบนbigseller โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยลิงก์สี่ขั้นตอน [การยืนยันคำสั่งซื้อ] - [พิมพ์ใบปะหน้า] - [ทำเครื่องหมายการจัดส่ง] - [การติดตามคำสั่งซื้อ]

ขั้นตอนที่หนึ่ง ยืนยันคำสั่งซื้อ

1. คำสั่งซื้อใหม่ที่ซิงค์จะแสดงในรายการคำสั่งซื้อใหม่โปรดเลือกคำสั่งซื้อที่ต้องดำเนินการ (สามารถเลือกคำสั่งซื้อหลายร้านพร้อมกันได้) > คลิกยืนยันคำสั่งซื้อ 
คำสั่งซื้อที่ยืนยันสำเร็จจะย้ายไปที่รายการกำลังดำเนินการโดยอัตโนมัติ ถ้ายืนยันล้มเหลว คำสั่งซื้อจะถูกย้ายไปยังรายการคำสั่งซื้อใหม่>ยืนยันล้มเหลว และสาเหตุของความล้มเหลวจะแสดงที่ด้านล่างของรายการ (ดังแสดงด้านล่างรูปที่สอง)


2. ถ้าคุณต้องการกรอกข้อมูลการรับสินค้าในคำสั่งซื้อที่เลือก คุณจะเข้าสู่หน้าการตั้งค่าข้อมูลแบบ drop off (ตามที่แสดงด้านล่าง) โปรดยืนยันเวลารับในหน้านี้ขั้นตอนที่สอง [พิมพ์ใบปะหน้า]

1. คุณสามารถเลือกพิมพ์ใบปะหน้า pick listพร้อมสรุป รายการสรุปและใบแจ้งหนี้ ใช้ [พิมพ์ใบปะหน้า] เป็นตัวอย่าง
เลือกแพลตฟอร์ม > เลือกวิธีการจัดส่ง > คัดกรองสถานะการพิมพ์ว่าไม่พิมพ์ (ใบปะหน้าพัสดุ) > เลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการพิมพ์ใบปะหน้า > ในการดำเนินการเป็นชุด คลิก [พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุ]

2. หลังจากพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุแล้วให้ตรวจสอบว่าใบปะหน้าถูกต้อง โปรดเลือก [ทำเครื่องหมายว่าพิมพ์แล้ว] หลังจากทำเครื่องหมายแล้ว คุณจะเห็นสถานะการทำเครื่องหมายของคำสั่งซื้อในรายการ

ขั้นตอนที่สาม ทำเครื่องหมายว่าจัดส่ง

 หลังจากบรรจุหีบห่อ คำสั่งซื้อที่พิมพ์ใบปะหน้าแล้วจะถูกทำเครื่องหมายว่าจัดส่งแล้ว ถ้าการจัดส่งสำเร็จ คำสั่งซื้อจะถูกย้ายไปยังรายการรอรับสินค้าในรายการ【รอรับสินค้า】กับ【จัดส่งแล้ว】คุณสามารถ 
เลือกพิมพ์เอกสารใหม่ดังต่อไปนี้ ใบปะหน้า pick listพร้อมสรุป รายการสรุปและใบแจ้งหนี้ได้ข้อสังเกต
รายการ【รอรับสินค้า】กับ【จัดส่งแล้ว】ต่างกันยังไง
รายการ【รอรับสินค้า】คือคำสั่งซื้อที่แพ็คเรียบร้อบ รอผู้ส่งมารับสินค้าค่ะ
รายการจัดส่งแล้ว】คือคำสั่งซื้อที่ผู้ส่งมารับแล้ว มีข้อมูลขนส่งบนออนไลน์


แทร็คกิ้งคำสั่งซื้อ

หลังจากคำสั่งซื้อถุกทำเครื่องหมายว่าจัดส่งแล้ว คุณสามารถติดตามคำสั่งซื้อที่จัดส่งแล้ว
เลือกประเภทคำสั่งซื้อที่ผิดปกติ: คำสั่งซื้อไม่ออนไลน์หรือคำสั่งซื้อถูกยกเลิกอย่างผิดปกติ> คัดกรองตามเงื่อนไข> ทำเครื่องหมายสถานะการดำเนินการคำสั่งซื้อที่ผิดปกติ