เอกสารนี้แนะนำขั้นตอนทั่วไปของการดำเนินการและการติดตามคำสั่งซื้อบนbigseller โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยลิงก์สี่ขั้นตอน [การยืนยันคำสั่งซื้อ] - [พิมพ์ใบปะหน้า] - [ทำเครื่องหมายการจัดส่ง] - [การติดตามคำสั่งซื้อ]

คำสั่งซื้อใหม่

1. คำสั่งซื้อใหม่ที่ซิงค์จะแสดงในรายการรอยืนยัน โปรดเลือกคำสั่งซื้อที่ต้องดำเนินการ (สามารถเลือกคำสั่งซื้อหลายร้านพร้อมกันได้)
2. คลิก[ยืนยัน]เป็นชุด


3.ถ้าคุณต้องการกรอกข้อมูลการรับสินค้าในคำสั่งซื้อที่เลือก คุณจะเข้าสู่หน้าการตั้งค่าข้อมูลแบบ drop off (ตามที่แสดงด้านล่าง) โปรดยืนยันเวลารับในหน้านี้4. [ยืนยัน]คำสั่งซื้อที่สำเร็จจะถูกย้ายไปยังรายการกำลังดำเนินการโดยอัตโนมัติ ถ้าล้มเหลวคำสั่งซื้อจะถูกย้ายไปยังรายการคำสั่งซื้อใหม่>ยืนยันล้มเหลว และสาเหตุของความล้มเหลวจะแสดงที่ด้านล่างของรายการ (ดังแสดงด้านล่าง)ข้อสังเกต สั่งซื้อใหม่ ถ้าสาเหตุล้มเหลวเป็น จัดส่งสินค้า shopeeกำลังสร้างหมายเลขแทร็คกิ้ง โปรดลองอีกครั้ง ในภายหลัง ในกรณีนี้ สถานะการสั่งซื้อส่วนหลังได้รับการอัปเดตแล้วโปรดรอสักครู่แล้วยืนยันคำสั่งซื้ออีกครั้ง
กำลังดำเนินการ
1. คุณสามารถเลือกพิมพ์ใบปะหน้า pick listพร้อมสรุป รายการสรุปและใบแจ้งหนี้ ใช้ [พิมพ์ใบปะหน้า] เป็นตัวอย่าง
เลือกร้านที่ต้องการพิมพ์ใบปะหน้า>เลือกวิธีการจัดส่ง> คัดกรองสถานะการพิมพ์ว่าไม่พิมพ์ (ใบปะหน้าพัสดุ)> เลือกคำสั่งซื้อที่ต้องการพิมพ์ใบปะหน้า> ในการดำเนินการเป็นชุด คลิก [พิมพ์ใบปะหน้าพัสดุ]

2. หลังจากพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุแล้วให้ตรวจสอบว่าใบปะหน้าถูกต้อง โปรดเลือก [ทำเครื่องหมายว่าพิมพ์แล้ว] หลังจากทำเครื่องหมายแล้ว คุณจะเห็นสถานะการทำเครื่องหมายของคำสั่งซื้อในรายการ3. หลังจากบรรจุหีบห่อ คำสั่งซื้อที่พิมพ์ใบปะหน้าแล้วจะถูกทำเครื่องหมายว่าจัดส่งแล้ว ถ้าการจัดส่งสำเร็จ คำสั่งซื้อจะถูกย้ายไปยังรายการที่จัดส่งแล้ว

จัดส่งแล้ว
คุณสามารถเลือกพิมพ์เอกสารใหม่ดังต่อไปนี้ ใบปะหน้า pick listพร้อมสรุป รายการสรุปและใบแจ้งหนี้ได้

แทร็คกิ้งคำสั่งซื้อ
หลังจากคำสั่งซื้อถุกทำเครื่องหมายว่าจัดส่งแล้ว คุณสามารถติดตามคำสั่งซื้อที่จัดส่งแล้วผ่านรายการแทร็คกิ้งคำสั่งซื้อ
เลือกประเภทคำสั่งซื้อที่ผิดปกติ: คำสั่งซื้อไม่ออนไลน์หรือคำสั่งซื้อถูกยกเลิกอย่างผิดปกติ> คัดกรองตามเงื่อนไข> ทำเครื่องหมายสถานะการดำเนินการคำสั่งซื้อที่ผิดปกติ