เมื่อดำเนินการคำสั่งซื้อ คุณมักต้องการค้นหาคำสั่งซื้อบางรายการอย่างรวดเร็ว ถ้าคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับสถานะของคำสั่งซื้อ ขอแนะนำให้ค้นหาในคำสั่งซื้อทั้งหมด คุณสามารถค้นหาคำสั่งซื้อตามเกณฑ์ต่อไปนี้ หมายเลขคำสั่งซื้อ SKU หมายเลขแทร็คกิ้ง หมายเลขพัสดุ ผู้รับ โลจิสติกส์ที่ผู้ซื้อกำหนด