ถ้าคำสั่งซื้ออยู่ในสถานะกำลังดำเนินการและสถานะรอยืนยัน คุณสามารถทำคำสั่งซื้อเป็นโมฆะด้วยตนเองได้

วิธีที่ 1 เป็นโมฆะคำสั่งเดียว

วิธีที่ 2 โมฆะเป็นกลุ่ม

เลือกคำสั่งซื้อ> คลิก ดำเนินการเป็นชุด> คลิก คำสั่งซื้อเป็นโมฆะ