Bước thứ nhất: Tạo SKU hàng hóa

Có 4 cách để tạo SKU hàng hóa. Làm thế nào để tạo SKU hàng hóa?

 

Bước thứ 2: thiết lập mối quan hệ ghép nối

Thiết lập mối quan hệ ghép nối giữa SKU hàng hóa và SKU gian hàng. Làm thế nào để tạo SKU hàng hóa?Sau khi thiết lập mối quan hệ ghép nối, hệ thống mới có thể tự động khóa/ khấu trừ tồn kho khi bạn xử lý đơn hàng qua BigSeller. 

 

Bước thứ 3: nhập sản phẩm vào kho và tăng thêm số lượng tồn kho

Bạn cần phải tạo phiếu nhập kho để tăng thêm số lượng tồn kho. Làm thế nào để tăng thêm/ giảm thiểu tồn kho?

Nếu tồn kho không đủ, khi xử lý đơn hàng hệ thống sẽ báo sản phẩm này tồn kho không đủ, thao tác chuẩn bị hàng thất bại.

 

Bước thứ 4: bật nút giám sát tồn kho 
Nếu bạn cần sử dụng chức năng tồn kho, vui lòng bật nút giám sát tồn kho trước. Trước khi bật nút giám sát tồn kho, bạn cần phải xử lý hết tất cả các đơn hàng trong danh sách chờ xử lý trước. Làm thế nào để bật/ tắt chức năng tồn kho của BigSeller?


Bước thứ 5: bắt đầu xử lý đơn hàng

Ấn vào nút chuẩn bị hàng hệ thống sẽ tự động phân phối tồn kho, nếu tồn kho không đủ, nó sẽ báo thao tác thất bại.
Ấn vào nút giao hàng, hệ thống sẽ tự động khấu trừ tồn kho.