สามารถตั้งค่าโลจิสติกส์ในการรับสินค้า: รวมถึงการขนส่งสองวิธีในการรับและส่งไปรษณีย์

วิธีที่ 1 ตั้งค่าในหน้าการตั้งค่า

ขั้นตอนที่ 1 การตั้งค่า> การตั้งค่าการจัดส่ง> คลิกไอคอน

ขั้นตอนที่ 2 เลือกวิธีการขนส่งสินค้า 

การตั้งค่านี้ใช้ได้เฉพาะกับคำสั่งซื้อที่ซิงค์ใหม่ในภายหลังเท่านั้น ถ้าคุณต้องการแก้ไขคำสั่งซื้อปัจจุบันโปรดดูวิธีที่ 2

วิธีที่ 2 ตั้งค่าในหน้าคำสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 1 คลิกที่ไอคอน

ขั้นตอนที่ 2 เลือกวิธีการขนส่งสินค้า