สามารถพิมพ์ใบปะหน้าได้ทั้งในสถานะกำลังดำเนินการและจัดส่งแล้ว
ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกคำสั่งซื้อตามร้านค้า>จากนั้นคัดเลือกคำสั่งซื้อที่มีวิธีการจัดส่งด้วยกัน


ขั้นตอนที่ 2  คัดเลือกคำสั่งซื้อ> เลือกดำเนินการเป็นชุด> คลิกพิมพ์ใบปะหน้าพสดุ ระบบจะสร้างใบปะหน้าโดยอัตโนมัติสำหรับคำสั่งซื้อที่คัดเลือก


ขั้นตอนที่ 3 หลังจากยืนยันการพิมพ์สำเร็จ ให้กลับไปที่หน้า BigSeller แล้วคลิกทำเครื่องหมายว่าพิมพ์แล้ว