สามารถพิมพ์ใบปะหน้าได้ทั้งในสถานะกำลังดำเนินการและจัดส่งแล้ว

ขั้นตอนที่ 1 คลิกไอคอนจากนั้นจะข้ามไปที่หน้าการพิมพ์ใบปะหน้า


ขั้นตอนที่ 2 หลังจากยืนยันการพิมพ์สำเร็จ ให้กลับไปที่หน้า BigSeller แล้วคลิกทำเครื่องหมายว่าพิมพ์แล้ว