Có 4 cách sau để tạo SKU hàng hóa: 
1. Tạo thủ công từng một 
2. Tạo hàng loạt bằng nhập tập tin 
3. Tạo bằng một click chuột theo SKU gian hàng 
4. Khi đồng bộ đơn hàng, hệ thống sẽ tạo tự động theo SKU của sản phẩm trong đơn hàng 

Cách thứ nhất: tạo thủ công từng một 
 

Bước đầu tiên:

Ấn vào Tồn kho > SKU hàng hóa > ấn vào +Thêm SKU hàng hóa >  chọn Thêm SKU đơn độc hoặc thêm SKU combo 

SKU combo được áp dụng cho trường hợp bán theo gói từ hai sản phẩm trở lên hoặc mua một tặng một. Bạn có thể tạo SKU combo và xem tình hình thực tế của tồn kho có thể bán trên BigSeller.

 

Bước thứ 2: 

Điền các thông tin cơ bản của SKU hàng hóa (hình ảnh, SKU, tên SKU) > Thiết lập mối quan hệ ghép nối giữa SKU hàng hóa và SKU gian hàng > chọn kho muốn đưa hàng vào và cài đặt một giá trị tồn kho ban dầu.
SKU combo không cho phép điền thủ công giá trị tồn kho, vì số lượng tồn kho của SKU combo là do hệ thống tính ra.
Ví dụ, trên hệ thống có một SKU combo có bao gồm 1 chiếc áo thun trắng và 1 chiếc áo thun tím, áo thun trắng có 50 tồn kho, áo thun tím có 20 tồn kho, thế thì hệ thống tính ra là tồn kho thức tế có thể bán của SKU combo này là 20.

 

Cách thứ 2: tạo hàng loạt bằng nhập tập tin 

Nếu trước khi sử dụng phần mềm BigSeller bạn đang sử dụng excel để quản lý tồn kho, bên em kiến nghị bạn sử dụng cách này. 
 

Bước đầu tiên: 

Ấn vào Tồn kho >  ấn vào nhập & xuất >  ấn vào nhập SKU hàng hóa
Bước thứ 2: 

Tải xuống mẫu > điền excel theo yêu cầu > ấn vào tải lên tập tin, chọn excel > ấn vào import, tạo thành công Cách thứ 3: tạo bằng một click theo SKU gian hàng 

Bước thứ nhất: 

Vào phần sản phẩm > ấn vào danh sách sản phẩm online > chọn sản phẩm, ấn vào nút tạo ra SKU hàng hóa, hệ thống sẽ tự động tạo ra SKU hàng hóa theo SKU gian hàng

Trước khi tạo ra SKU hàng hóa, bạn bắt buộc phải đảm bảo rằng các sản phẩm được chọn đã được tiêu chuẩn hóa và điền vào SKU gian hàng, vì hệ thống tạo ra SKU hàng hóa theo SKU gian hàng.

Ưu điểm của việc sử dụng cách này là thuận tiện và nhanh chóng, hệ thống sẽ tạo tự động SKU, tên và hình ảnh của tồn kho theo SKU, tên và hình ảnh của sản phẩm, không cần bạn điền thủ công. 


Cách thứ 4: Khi đồng bộ đơn hàng, hệ thống sẽ tạo tự động theo SKU của sản phẩm trong đơn hàng 

Bước đầu tiên: 

Ấn vào cài đặt > ấn vào cài đặt tồn kho > bật nút tạo tự động SKU hàng hóa 

Lưu ý: sử dụng cách này bạn bắt buộc phải đảm bảo sản phẩm của bạn đã được tiêu chuẩn hóa và điền SKU gian hàng.


Video hướng dẫn tạo SKU hàng hóa: