Bạn Di chuyển thủ công đơn hàng sang mục tạm giữ, hệ thống sẽ tự động giải phóng tồn kho được phân phối cho đơn hàng này.