SKU combo phù hợp với các sản phẩm được bán theo gói.

SKU con được thêm vào SKU combo bắt buộc phải là SKU đã tồn tại trong danh sách SKU hàng hóa. Nếu sản phẩm chưa tồn tại trong danh sách SKU hàng hóa, bạn cần phải thêm SKU hàng hóa trước, sau đó mới có thể tạo SKU combo.

Sau khi tạo xong SKU combo, khi xử lý đơn hàng hệ thống sẽ khóa tồn kho theo SKU combo, khi khóa tồn kho hệ thống sẽ khóa tồn kho của SKU con bao gồm trong SKU combo. 
 

Bước đầu tiên: vào phần tồn kho > ấn vào SKU hàng hóa > ấn vào + thêm SKU hàng hóa > chọn thêm SKU combo 

Bước thứ 2: nhập vào tên SKU và tên  > thêm hình ảnh của sản phẩm combo  > thêm SKU hàng hóa con trong SKU combo và nhập vào số lượng 

Bước thứ 3: thiết lập mối quan hệ ghép nối > chọn kho muốn đưa hàng vào 

SKU combo không cho phép điền thủ công giá trị tồn kho, vì số lượng tồn kho của SKU combo là do hệ thống tự động tính ra.
Ví dụ tôi đã tạo một SKU combo, trong SKU combo này có bao gồm một chiếc áo thun trắng và một chiếc áo thun tím, trong kho có 50 chiếc áo thun trắng và 20 chiếc áo thun tím, tồn kho thực tế có thể bán của SKU combo này được hệ thống tính ra sẽ là 20.
Video hướng dẫn: