Tạo thủ công phiếu nhập kho, tăng thêm tồn kho

1. Có 2 cách để tạo phiếu nhập kho, tạo thủ công hoặc nhập tập tin. 
2. Sản phẩm đã chọn bắt buộc phải đã tồn tại trong danh sách tồn kho, nếu chưa có bạn cần phải vào dách sách tồn kho để tạo trước. Làm thế nào để tạo SKU hàng hóa?

Mời bạn tham khảo các bước thao tác sau để tạo phiếu nhập kho:

Cách thứ nhất: tạo thủ công phiếu nhập kho

Bước đầu tiên: tồn kho > nhập kho thủ công > ấn vào tạo phiếu nhập kho 
Bước thứ 2:
chọn kho > chọn loại nhập kho > xác nhận nhập kho ngay lập tức hay không > điền ghi chú (nếu không có có thể không điền) > ấn vào + chọn SKU hàng hóa 
Ở đây có một điều cần lưu ý: nếu tíck chọn nhập kho ngay lập tức, sau khi bạn ấn vào đệ trình hệ thống sẽ tăng thêm tự động tồn kho, phiếu nhập kho đã tạo sẽ tự động chuyển sang danh sách đã nhập kho. Nếu bạn không tíck chọn nhập kho ngay lập tức, sau khi ấn vào đệ trình, phiếu nhập kho đã tạo sẽ xuất hiện trong danh sách chờ nhập kho, bạn cần phải xác nhận thủ công nhập kho.Bước thứ 3: chọn SKU hàng hóa > điền số lượng nhập kho > ấn vào đệ trình 


Cách thứ 2: tạo phiếu nhập kho bằng nhập tập tin


Bước đầu tiên: tồn kho > nhập kho thủ công > Import > tải xuống mẫu

Ps: bạn có thể xuất tập tin để xem SKU hàng đã có trong danh sách SKU hàng hóa trước, tiện để xem và copy SKU Name.Bước thứ 2: sau khi điền xong excel, ấn vào tải lên tập tin > chọn kho nhập kho > chọn loại nhập kho > ấn vào import, sau khi import hệ thống sẽ tạo tự động phiếu nhập kho và phiếu nhập kho sẽ được hiển thị trong danh sách chờ nhập kho. Phiếu nhập kho trong danh sách chờ nhập kho, bạn cần phải ấn vào xác nhận nhập kho, số lượng tồn kho đã điền mới được thêm vào tổng số tồn kho. 
Video hướng dẫn: