ขั้นตอนแรก: คลิกแก้ไขขั้นตอนที่สอง:
คลิก เพิ่มการจับคู่ sku ร้านค้า > เลือกร้านค้า > คลิก บันทึก

ถ้าอยากลบการจับคู่ร้านค้า

ขั้นตอนที่สอง:คลิกไอคอนถังขยะ > คลิก บันทึก