ฟังก์ชันสินค้าคงคลังของ BigSeller ช่วยให้คุณจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เมื่อคุณขายสินค้าเดียวกันในร้านค้า(แพลตฟอร์ม)หลายแห่งในเวลาเดียวกัน คุณสามารถดูและจัดการสินค้าคงคลังจริงของคุณได้ในฟังก์ชันสินค้าคงคลังของ BigSeller