ขั้นตอนที่ 1 สร้าง SKU Merchant
วิธีการสร้าง

ขั้นตอนที่ 2 สร้างความสัมพันธ์ในการจับคู่ จะสร้าง SKUMerchantได้อย่างไร

สร้างความสัมพันธ์การจับคู่ระหว่าง SKU Merchant และ SKU แพลตฟอร์ม
หลังจากสร้างความสัมพันธ์การจับคู่ ระบบจึงสามารถล็อก / เปลี่ยนสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติเมื่อจัดการคำสั่งซื้อที่ BigSeller

ขั้นตอนที่ 3 นำSKU Merchant  เพิ่มคลังสินค้าและเพิ่มปริมาณสินค้าคงคลัง จะเพิ่มหรือลดสินค้าคงคลังได้อย่างไร


คุณต้องสร้างใบเสร็จใบเสร็จคลังสินค้าเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าคงคลัง
หากสินค้าคงคลังไม่เพียงพอ เมื่อจัดการคำสั่งซื้อระบบจะแจ้งว่าสินค้ามีไม่เพียงพอในสินค้าคงคลังและคำสั่งซื้อไม่สามารถจัดส่งได้

ขั้นตอนที่ 4 เปิดฟังก์ชันสินค้าคงคลัง จะเปิด / ปิดฟังก์ชันสินค้าคงคลังของ BigSeller ได้อย่างไร

หากต้องการใช้ฟังก์ชันสินค้าคงคลัง โปรดเปิดการตรวจสอบสินค้าคงคลังก่อน ก่อนที่จะเปิดการตรวจสอบสินค้าคงคลัง ต้องจัดการคำสั่งซื้อทั้งหมดในรายการกำลังดำเนินการก่อน

ขั้นตอนที่ 5 เริ่มจัดการคำสั่งซื้อ

เมื่อคุณคลิกยืนยันการจัดส่ง ระบบจะจัดสรรโดยอัตโนมัติ คำสั่งซื้อที่มีสินค้าคงคลังไม่เพียงพอและไม่สามารถจัดสรรได้จะยืนยันการจัดส่งล้มเหลว

จะหักโดยอัตโนมัติเมื่อคุณคลิกจัดส่ง

วิดีโอสินค้าคงคลัง