สต็อกที่มีอยู่   แสดงถึงปริมาณสินค้าคงคลังทั้งหมด โดยปกติจะใช้เพื่อบันทึกปริมาณสินค้าคงคลังจริงของสินค้าในคลังสินค้าของคุณ (สต็อกที่มีอยู่=ล็อคแล้ว +สต็อกพร้อมขาย)

ล็อคแล้ว    ปริมาณสินค้าคงคลังที่จัดสรรให้กับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้จัดส่งจากคลังสินค้า ไม่สามารถจัดสรรให้กับคำสั่งซื้ออื่นได้อีกต่อไป

สต็อกพร้อมขาย   สินค้าคงคลังที่สามารถจัดสรรได้ เมื่อคุณคลิก "ยืนยัน" สต็อกพร้อมขาย ระบบจะตรวจสอบว่ามีสต็อกที่จัดสรรเพียงพอสำหรับคำสั่งซื้อนี้หรือไม่