ขั้นตอนแรก:คลิก รายละเอียดการสั่งซื้อ > คลิก เพิ่มการจับคู่ / เปลียนแปลง

ขั้นตอนที่สอง:
คลิก เลือกขั้นตอนที่สามยืนยันดำเนินการนี้มีผลเฉพาะคำสั่งซื้อนี้หรือคำสั่งซื้อทั้งหมดความสนใจ

  1. ถ้าเลือกมีผลเฉพาะคำสั่งซื้อนี้ ก็คือมีผลต่อคำสั่งซื้อเดียว
  2. ถ้าเลือกมีผลกับคำสั่งซื้อทั้งหมด ก็คือ คำสั่งซื้อใหม่ทั้งหมดที่มี sku ร้านค้าเหมือนกันจะเปลี่ยนการจับคู่ด้วย