เมื่อคุณเลือกคำสั่งซื้อ คลิก จัดส่ง ระบบ BigSeller จะตัดสต็อกโดยอัตโนมัติค่ะ