ย้ายคำสั่งซื้อไปยังที่ คำสั่งซื้อที่นโมฆะ ระบบจะปล่อยสต็อกที่จัดสรรสำหรับคำสั่งซื้อนี้โดยอัตโนมัติค่ะ