วิธีการสร้าง SKUMerchantมี4วิธีดังต่อไปนี้

1. สร้างด้วยมือเอง

2.  สร้างด้วยนำเข้าตาราง

3.การสร้างด้วยคลิกเดียวตาม SKU ร้านค้า

4.เมื่อทำการซิงค์คำสั่งซื้อ ระบบจะสร้างSKU Merchantโดยอัตโนมัติตาม SKUของสินค้าที่มีอยู่ในคำ

 

สั่งซื้อ
 

 1. สร้างด้วยมือเอง

ขั้นแรก 

คลิกสินค้าคงคลัง> SKU Merchant > คลิก + เพิ่ม SKU Merchant> เลือกเพิ่ม SKU เดียว หรือ SKU การรวมกัน

 

 SKU การรวมกัน เหมาะสำหรับทำการซื้อสินค้าแบบเป็นชุด หรือซื้อหนึ่งแถมหนึ่ คุณสามารถสร้าง SKU แบบรวมใน BigSeller และดูสถานการณ์จริงของสินค้าคงคลังที่ขายได้

 

ขั้นตอนที่สอง

เพิ่มข้อมูลสินค้า (รูปภาพ SKU ชื่อ)> ตั้งค่าการจับคู่ SKU ร้านค้ากับSKU Merchant > เลือกคลังสินค้าที่คุณต้องการใส่และป้อนมูลค่าสินค้าคงคลังเริ่มต้น

ไม่อนุญาตให้ SKU การรวมกันกรอกมูลค่าสินค้าคงคลังด้วยตนเองเนื่องจากระบบจะคำนวณปริมาณสินค้าคงคลังของ SKU ที่รวมกันโดยอัตโนมัติ

 

ตัวอย่างเช่นฉันสร้าง SKU การรวมกัน1ตัว ซึ่งรวมถึงกระเป๋านักเรียนและกระเป๋าดินสอ สินค้าคงคลังของกระเป๋านักเรียนคือ 50 และสินค้าคงคลังของกระเป๋าดินสอมี 20 จากนั้นสินค้าคงคลังที่ขายได้จริงของ SKU การรวมกันที่คำนวณโดยระบบจะเท่ากับ 20

วิธีที่2 สร้างด้วยนำเข้าตาราง

 หากคุณใช้แบบฟอร์มเพื่อจัดการปริมาณสินค้าคงคลังก่อนที่จะใช้ BigSeller  ขอแนะนำให้คุณใช้วิธีนี้
 

ขั้นแรก

คลิกสินค้าคงคลัง> คลิกนำเข้าและส่งออก> คลิกนำเข้า SKU Merchant 

ขั้นตอนที่สอง

ดาวน์โหลดเทมเพลต> แก้ไขแม่แบบตามต้องการ> คลิกอัปโหลดไฟล์ เลือกไฟล์> คลิกนำเข้าเพื่อดำเนินการสร้างให้เสร็จสิ้น 

วิธีที่ 3 การสร้างด้วยคลิกเดียวตาม SKU ร้านค้า

ขั้นแรก:

คลิกสินค้า> คลิกรายการขายอยู่> เลือกสินค้า คลิกสร้าง SKU Merchant ระบบจะสร้างคลิกเดียวตาม SKU ของแพลตฟอร์ม

ก่อนที่จะสร้าง SKU Merchant คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าที่เลือกนั้นได้กรอกSKU แพลตฟอร์มอย่างมีมาตรฐานแล้ว เนื่องจากระบบจะสร้าง SKU Merchantตาม SKU แพลตฟอร์ม
ข้อดีของการใช้วิธีนี้คือสะดวกและรวดเร็ว ระบบจะสร้าง SKU สินค้าคงคลังตาม SKU ร้านค้า ชื่อและรูปภาพของสินค้าโดยอัตโนมัติและไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลด้วยตนเอง
 

 วิธีที่ 4  เมื่อซิงค์คำสั่งซื้อ ระบบจะสร้างSKU Merchantโดยอัตโนมัติตาม SKU ร้านค้าที่มีอยู่ในคำสั่งซื้อ

ขั้นแรก

คลิกการตั้งค่า> คลิกการตั้งค่าสินค้าคงคลัง> เปิดใช้งานสร้าง SKU Merchant โดยอัตโนมัติ

ข้อสังเกต อย่าลืมกรอก SKU แพลตฟอร์มของสินค้า